DORADZTWO

W ZAKRESIE

TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

Zakres oferowanych przeze mnie usług doradczych obejmuje:

Licencje transportowe

Kompleksowa pomoc w uzyskiwaniu unijnych licencji transportowych

Zezwolenia transportowe

Kompleksowa pomoc w uzyskiwaniu krajowych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Umowa ADR

Kompleksowe świadczenie usług doradczych, w zakresie umowy ADR.